Naudotojo vardas:
Slaptažodis:
Jūs esate čia: Pagrindinis puslapis > Mokymasis > Mokytis mokytis > Moksleivių kortos atsiliepimai

Moksleivių kortos
Atsiliepimai, komunikacija ir bendradarbiavimu grįstas mokymasis

Kortelių sudarytojai: Verena von Aesch ir Gerold Brägger, iliustravo Katharina Pacyna

Bendradarbiavimu grįstas mokymasis sukuria daug situacijų, kai mokinės/-iai privalo vienas su kitu bendrauti ir kooperuotis. Ne visi mokiniai/-ės turi vienodus sugebėjimus gerai dirbti vienas su kitu grupėse, kai vienam kitą reikia išgirsti ir išklausyti. Todėl visiems yra svarbu išmokti konstruktyvios pokalbio kultūros.
 

Bendradarbiavimo kortos
Bendradarbiavimo kortos vizualizuoja ir aprašo svarbiausias pokalbio taisykles. Kortų rinkinys padeda mokiniams/-ėms įsisąmoninti savo elgseną pokalbio metu ir išbandyti naujas veikimo galimybes.
 

Atsiliepimų kortos
Atsiliepimų kortos naudingai iliustruoja atsiliepimų formulavimo taisykles. Besimokantiems pateikiamos įmanomos sakinių pradžių formuluotės, kurios turi palengvinti suformuluoti atsiliepimą arba jį priimti. Kortų rinkinys konkrečiai ir vaizdžiai parodo, kaip formuluojamas mokymąsi skatinantis atsiliepimų kultūros elgesys. Tai padeda besimokantiems reflektuoti, kiek yra sėkmingas bendradarbiavimas mažoje grupėje ir koks elgesys galėtų pasitarnauti, kad bendradarbiavimas būtų geresnis, taip pat pademonstruoja, koks elgesys veikia stabdančiai ar net trukdo.
 

Vaidmenų kortos
Vaidmenų kortos aprašo vaidmenis, kuriuos gerai veikiančiose grupėse dažnai prisiima visi dalyvaujantys asmenys, pvz.: visi laikosi pokalbio taisyklių, visi patikslina klausimus, laikosi nustatyto laiko, vienas kitą padrąsina, reguliuoja savo balso stiprumą ir t.t. Vaidmenų priskyrimas gali būti naudingas, kad grupėse sąmoningai būtų įvesti ugdomieji mokymosi ir refleksijos elgesio būdai. Tikslas: kad visi vienos gupės mokiniai išbandytų visus įmanomus vaidmenis. Tuo pasižymi sėkmingos grupės.
 

parsisiųsti