Naudotojo vardas:
Slaptažodis:
Jūs esate čia: Pagrindinis puslapis > Mokymasis > Mokytis mokytis

Mokytis mokytis

Smegenų veiklos ir mokymosi procesų tyrimai aiškiai parodė, jog kuo aktyviau mokiniai įgyja žinias ir kuo savarankiškiau jie reguliuoja žinių įgijimo procesą, tuo geriau jie jas supranta. Jeigu žinios įsisavinamos dialoge, interaktyviu būdu, jas paprasčiau susieti su turimomis žiniomis ir lengviau įsiminti.
 

Toms mokykloms, kurios sąmoningai diegia mokinius aktyvinančias mokymosi formas, geriausiai sekasi skatinti mokymąsi bendradarbiaujant. Tokiu būdu jos suteikia mokiniams daugiau galimybių būti aktyviems mokantis, savarankiškai ieškoti informacijos, ją apdoroti, eksperimentuoti, pristatyti savo darbo rezultatus, įtvirtinti bei pakartoti įgytas žinias.
 


Penkios dažniausiai pasitaikančios mokymosi problemos

Su šiomis problemomis tenka kovoti daugeliui mokinių, taigi ir daugeliui mokytojų:

 1. Stinga darbo ir laiko planavimo arba šis planavimas nėra efektyvus.
 2. Mokymosi procesai nėra užbaigiami iki galo
  • nepakankamai orientuojamasi į tikslą suprasti mokomąją medžiagą
  • pernelyg orientuojamasi į tikslą gauti gerą kito kontrolinio darbo įvertinimą.
 3. Netaikomi darbo metodai ir mokymosi strategijos.
 4. Mokymosi procesas nėra sekamas ir reflektuojamas.
 5. Nepakankamai pasikliaunama savo mokymosi efektyvumu (savaveiksmiškumo deficitas)
   

Šaltinis: prof. dr. Kurt Reusser, Ciuricho universiteto edukologijos institutas (vok. Erziehungswissenschaftliches Institut, Universität Zürich), 2010
 


Kodėl būtina ugdyti mokymosi kompetenciją?

Penkios dažniausiai pasitaikančios mokymosi problemos rodo, jog būtina ugdyti mokymosi kompetenciją. Užsibrėžus bendrus mokinių mokymosi kompetencijų ugdymo tikslus, mokyklos gali gerokai padidinti savo pedagoginės veiklos efektyvumą.

 • Mokiniai savarankiškiau dirba ir mokosi.
 • Jie pasiekia geresnių mokymosi rezultatų.
 • Asmeniniai mokymosi pasiekimai dar daugiau motyvuoja mokinius mokytis.
 • Išaugęs mokinių savarankiškumas ir savidisciplina palengvina darbą mokytojui.