Naudotojo vardas:
Slaptažodis:
Jūs esate čia: Pagrindinis puslapis > Mokymasis > Mokymasis bendradarbiaujant > Raktinės mokymosi bendradarbiaujant temos

Raktinės mokymosi bendradarbiaujant temos

Parengė: Ludger Brüning ir Tobias Saum

Šiuose tekstuose Ludger Brüning ir Tobias Saum nagrinėja pagrindinius mokymosi bendradarbiaujant klausimus: Kokiu būdu galima diferencijuoti ir individualizuoti? Kokią reikšmę mokymo(si) tyrimų įžvalgos turi kartojimo ir pratybų organizavimui pamokoje? Kodėl mokiniai vieni su kitais bendradarbiauja? Pateikdami konkrečius praktinius pavyzdžius, autoriai rodo, kaip veiksmingai planuoti ir pravesti pamoką.
 

Turinio apžvalga


 • Pratybos ir kartojimas kaip kasdieniai iššūkiai

  Naujų mokymosi tyrimų išvadose teigiama, jog tam, kad mokiniai gerai įsimintų tai, ką išmoko, pratyboms ir kartojimui reikia skirti daugiau laiko. Taip pat labai svarbu taikyti įvairius metodus, kartoti reguliariai bei planingai.
   

 • Mokytojo elgsena taikant mokymąsi bendradarbiaujant

  Mokytojas dar ruošdamasis pamokai turėtų apgalvoti, kaip ir kodėl jis elgsis įvairiose pamokos situacijose.
  • prieš individualų darbą
  • individualaus darbo metu
  • bendradarbiavimo etapo metu
  • pristatymo ir plenumo etapo metu
    

 • Kodel mokiniai vieni su kitais bendradarbiauja?

  Yra keturios priežastys, kodėl mokiniai tarpusavyje bendradarbiauja:
  • jie yra vieni nuo kitų priklausomi ir ši tarpusavio priklausomybė apsprendžia jų sėkmę.
  • jie yra užmezgę gerus darbinius santykius.
  • jie domisi tam tikru dalyku.
  • jie patiria esą savaveiksmiais asmenimis.
    

 • Empiriniai mokymosi bendradarbiaujant veiksmingumo tyrimai

  Šis skyrius pateikia tyrimų, kuriuose buvo analizuotas mokymasis bendradarbiaujant išvadų apžvalgą ir pristato Shlomo Sharan ir Hana Shachar (JAV 1988) atliktą studiją, kurioje pateikiami įrodymai, jog mokymosi pažanga mokymusi bendradarbiaujant paremtose pamokose buvo ženkliai didesnė, nei taikant vien tik frontalines pamokos formas.
   

 • Literatūros sąrašas

  Platus literatūros sąrašas, pateikiantis tiek mokslinę, tiek pamokinės praktikos medžiagą.