Naudotojo vardas:
Slaptažodis:
Jūs esate čia: Pagrindinis puslapis > Mokymasis > Skaitymo kompetencija

Skaitymo kompetencija

Gebėti skaityti ir suvokti tekstus yra viena iš pagrindinių kompetencijų, kurių turi išmokyti mokykla. Skaitymo kompetencija leidžia mokiniams savarankiškai mokytis ir dirbti. Ji būtina norint įgyti profesiją ir dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Gebant skaityti ir suvokti įvairiausius tekstus bus įmanoma mokytis sėkmingai, su džiaugsmu ir smalsumu.
 

Perskaityta – tai dar ne suprasta

«Beveik visi mūsų šalies žmonės mokykloje išmoko skaityti, tačiau daug vaikų, jaunuolių ir suaugusiųjų negeba pakankamai gerai suprasti, ką skaito. O dar svarbiau tai, kad jie net nesuvokia, kad nesupranta teksto. Šis negebėjimas ir to nesupratimas tyrinėjant mokymąsi pasirodė esąs visuotinės problemos požymis: besimokantieji nepakankamai gerai suvokia save kaip besimokančiuosius, o taip pat nesuvokia savo mokymosi proceso, jo sunkumų. Su šia problema susijusi ir dar viena – daugelis mokytojų taip pat nepakankamai gerai suvokia individualias savo atskirų mokinių problemas. Tarptautiniame penkiolikmečių tyrime (PISA) mokytojai „blogais skaitytojais“ pripažino tik 11 proc. mokinių, kurie spręsdami užduotis nepasiekė netgi pirmosios kompetencijų pakopos (PISA 2000, Baumert 2001, p. 119). Galbūt daugelis šių vaikų geba sklandžiai skaityti, tačiau akivaizdu, kad jie nedaug ką iš to supranta.» (Šaltinis: Rudolf Steffens: Perskaityta – tai dar ne suprasta. In: Forum Schule, 1 sąsiuvinis, 2002)

Mokiniams reikia strategijų ir mokymosi metodų, kad galėtų ne tik sklandžiai skaityti tekstus, bet ir juos geriau suprasti.


Skatinti kalbėti ir skaityti – užduotis visų dalykų ir visų pakopų pamokose

Negalėti gerai skaityti – tai reiškia gerokai daugiau nei tik šiokius tokius sunkumus su tam tikrais tekstais. Tai reiškia, kad kils labai didelių problemų mokantis. Dažnai kalbos ir skaitymo problemos yra nesėkmių mokykloje priežastis. Lemiamą vaidmenį skaitymo ir suvokimo kompetencijai vaidina gimtosios kalbos pamokos. Tačiau vien šios pamokos problemų išspręsti negali.

Kalbos ir skaitymo skatinimas turėtų būti svarbi tema visų dalykų ir visų pakopų pamokose.
Skatinti kalbinį dalykinių tekstų suvokimą – visų dalykų mokytojų interesas.
Daugelis mokymo priemonių yra labai sudėtingos kalbos atžvilgiu. Dalyko užduotis įmanoma gerai išspręsti tik tuomet, kai suvokiama jų kalba.


Kokia mokinių skaitymo kompetencija?

Šveicarijoje, kaip ir Vokietijoje, mokinių skaitymo gebėjimą ir norą skaityti būtina skatinti.

Tarptautinio penkiolikmečių tyrimo (PISA) rezultatai Šveicarijoje «Tarkime, Šveicarijoje 17 proc. jaunuolių, baigusių mokyklas, geba suprasti tik labai paprastus tekstus, dalis jų nesugeba netgi to. (…) Ši problema aktuali kalbant ne tik apie imigrantus, bet ir apie žmones, kurie užaugo ir lankė mokyklą Šveicarijoje.» (Šaltinis: Andrea Bertschi-Kaufmann (sud.): Lesekompetenz, Leseleistung, Leseförderung, 2007)
} Tarptautinio penkiolikmečių tyrimo (PISA) rezultatai Vokietijoje «42 proc. visų penkiolikmečių Vokietijos mokinių prisipažįsta neskaitą dėl savo malonumo, tai didžiausias procentas tarp industrinių Europos šalių. Kone ketvirtadalis (23 proc.) visų šio amžiaus Vokietijos mokinių nepasiekia žemiausio skaitymo suvokimo kompetencijos lygio. Palyginti su kitomis šalimis, tik labai nedaug Vokietijos mokinių pasiekia aukščiausią kompetencijos lygį (9 proc.).» (Šaltinis: Forum Schule, 1 sąsiuvinis, 2002)