Naudotojo vardas:
Slaptažodis:
Jūs esate čia: Pagrindinis puslapis > Registracija

Registracija

Pirmas žingsnis: įveskite registracijos duomenis           Antras žingsnis: išsiųskite registacijos formą


Užregistruokite savo mokyklą, kad ji galėtų naudotis IQES online Lietuva, užpildydami žemiau esantį formuliarą ir nuspausdami mygtuką „Toliau“.

Mokykloms

Atsakingas asmuo mokykloje už IQES online Lietuva prieigą

IQES online Lietuva ((«Instrumente für die Qualitätsentwicklung und Evaluation an Schulen (IQES)» (lietuviškai – Instrumentai kokybės tobulinimui ir įsivertinimui mokyklose)) – tai Europos Socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės finansuojamo projekto „Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo lavinimo mokyklose (modelių sukūrimas)“ kodas VP1-2.1-ŠMM-01-V-03-001 lėšomis pagal licenciją įsigyta iš šveicarų įmonės IQES GmbH (neįgyjant jokių teisių į kompiuterių programos kodą) ir Lietuvos mokykloms pritaikyta pamokos tobulinimo ir įsivertinimo tiesioginė internetinė sistema, skirta visoms Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloms įsivertinti ir tobulinti savo veiklą.
1. IQES online Lietuva pateikia prisiregistravusioms bendrojo ugdymo mokykloms profesionaliai parengtus instrumentus mokyklos veiklos kokybei įsivertinti bei instrumentus grįžtamajam ryšiui po pamokos gauti.
2. IQES online Lietuva mokytojams pateikiami profesionaliai parengti metodų rinkiniai ir papildoma medžiaga.
3. IQES online Lietuva nuosavybės bei turtinės teisės priklauso Nacionalinei mokyklų vertinimo agentūrai (toliau – NMVA), kuri turi išskirtinę teisę leisti ja naudotis. IQES online Lietuva galima naudoti išimtinai bendrojo ugdymo mokyklos tobulinimo ir įsivertinimo tikslais.
4. IQES online Lietuva technologiniai pakeitimai yra galimi tik suderinus su šveicarų įmone IQES GmbH, techninis aptarnavimas yra NMVA IQES online Lietuva biuro.
5. IQES online Lietuva draudžiama naudoti komerciniais tikslais, t.y. keisti, adaptuoti, transformuoti, versti ar kurti antrinius produktus, parduoti, platinti ar kitaip siekti materialinės naudos.
6. Naudotojas patvirtindamas atitinkamai pažymėtas vietas elektroniniu būdu patvirtina, kad sutinka su IQES online Lietuva sistemos naudojimo taisyklėmis ir tuo pačiu patvirtina, kad jų laikysis.
7. Mokyklos gauna prieigos prie IQES online Lietuva sistemos paskyrą (kodą ir slaptažodį). Naudodamosis šia paskyra mokyklos turi teisę naudotis sistema mokyklos bendruomenės narių internetinėms apklausoms atlikti, grįžtamajam ryšiui gauti ir pamokoms tobulinti.
8. IQES online Lietuva sistemos vertinimo centrą leidžiama naudoti tik apklausoms savo mokykloje atlikti. Naudoti sistemą kitiems tikslams (pvz., atlikti apklausas moksliniams tyrimams; baigiamiesiems studijų darbams aukštojo mokslo ir studijų institucijose; kitose švietimo įstaigose; privatiems ar komerciniams tikslams) yra griežtai draudžiama.
9. Naudotojas (Mokyklos atsakingas asmuo) įsipareigoja iki minimumo sumažinti visas galimas rizikas, kurios gali kilti sistemai dėl naudojimosi internetu, naudodamasis savo turimas ir šiuolaikinius technikos reikalavimus atitinkančias apsaugos priemones (ypač antivirusines programas).
10. Naudotojas (Mokyklos atsakingas asmuo) įsipareigoja nedelsiant pasikeisti slaptažodį, kuris jam buvo oficialiai suteiktas pirmą kartą. Naudotojas privalo ir vėliau sistemingai keisti slaptažodį. Slaptažodis negali būti sudarytas iš lengvai atspėjamų raidžių, skaičių ar ženklų (pvz., telefono numerio; gimimo datos; automobilio numerio ir pan.).
11. Naudotojas (Mokyklos atsakingas asmuo) įsipareigoja rūpestingai saugoti naudotojo vardą ir slaptažodį atskirai vieną nuo kito skirtingose vietose. Naudotojas (Mokyklos atsakingas asmuo) įsipareigoja slaptažodį saugoti slaptoje ir saugioje vietoje ir užtikrinti, kad slaptažodžio negautų tam teisės neturintys asmenys ir neįvyktų piktnaudžiavimas sistema IQES online Lietuva.
12. IQES online Lietuva užtikrina visų be išimties duomenų apsaugą ir patikimą jų saugojimą. IQES onlin Lietuva užtikrina, kad jokie duomenys nebus perduoti trečiosioms šalims.
13. IQES apklausų duomenys bus sistemingai išsaugojami. IQES neprisiima atsakomybės, jei mokyklos duomenys bus prarasti dėl techninių gedimų ar klaidingo naudojimosi sistema.
14. Už duomenų, išsaugotų IQES naudotojo kompiuteryje, apsaugą yra atsakingas tik pats naudotojas.
15. Už padarytus nusižengimus nesilaikant šių taisyklių atsakoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
Atsisiųsti „TIESIOGINĖS INTERNETINĖS SISTEMOS IQES ONLINE LIETUVA NAUDOJIMOSI LAIKINĄSIAS TAISYKLES“ (pdf, 93.0 KB)

Laukeliai, pažymėti *, turi būti užpildyti