Naudotojo vardas:
Slaptažodis:
Jūs esate čia: Pagrindinis puslapis > Mokykloms > Pamoka ir mokymasis

Kokybės vertinimo instrumentai, skirti mokykloms

Pamoka ir mokymasis

Kaip pasiekti, kad pamoka būtų efektyvi ir skatintų sėkmingą mokymąsi. Mokyklos čia ras instrumentus, padėsiančius joms nuodugniai išanalizuoti atskirus pamokų kokybės aspektus. Priklausomai nuo intereso ir pasirinktų temų, pamokoje vykstančio proceso ir jos rezultatų vertinimui taikomi skirtingi instrumentai. 

Visi instrumentai, kurie buvo sukurti pamatinei temai „Pamoka ir mokymasis“, leidžia palyginti tarpusavyje mokinių ir mokytojų perspektyvas. Šis palyginimas suteikia mokykloms įžvalgų apie tai, į kuriuos pamokos aspektus reikėtų sutelkti dėmesį numatant bendras pamokos tobulinimo gaires. Analizuojant esamą situaciją, mokyklos gali užduoti klausimus apie stipriąsias pamokinės praktikos puses ir apie jos optimizavimo galimybes. Pakartotinas tam tikrų instrumentų taikymas padeda įvertinti pamokos tobulinimo visoje mokykloje sėkmę.
 


Temos ir vertinimo instrumentai

IQES online pateikia vertinimo instrumentus, specialiai parengtus šioms pagrindinėms efektyvios pamokos temoms:

 • Bendroji pamokos kokybė
  Kuo pasižymi pamoka, kurioje mokiniai motyvuotai mokosi ir pasiekia gerų rezultatų? Ką apie mūsų mokykloje vykstančias pamokas mano mokiniai? Instrumentai, kurie yra skirti bendrajai pamokos kokybei tirti, padeda suvokti skirtingas perspektyvas (mokytojų ir mokinių), kurios gali tapti išeities tašku konkretiems pokyčiams.
   
 • Klasės valdymas
  Kaip, pasitelkiant apdairų klasės valdymą, daryti teigiamą įtaką klasės mikroklimatui ir mokinių motyvacijai? Šie instrumentai padeda mokytojų kolektyvams ir komandoms drauge kurti strategijas tikslingam klasės valdymui, kurio metu būtų patiriama kuo mažiau streso.
   
 • Mokymosi kompetencijos ir pamokos poveikis
  Koks yra mokinių požiūris į mokyklą ir į savąjį mokymąsi? Kokia yra mokinių savijauta ir kaip jie pasitiki savimi? Kokias mokymosi kompetencijas yra jie įgiję? Šie instrumentai suteikia mokykloms ir mokytojų komandoms galimybę geriau suprasti sąlygas, padedančias mokiniams savarankiškai mokytis ir pasikliauti savo jėgomis. 

Pasinaudoti įvairiomis perspektyvomis

Kiekvienai temai yra parengtas rinkinys instrumentų, suteikiančių galimybę ištirti tiek mokytojų, tiek mokinių perspektyvą ir palyginti jas tarpusavyje. Atlikusios mokinių apklausas mokyklos lygyje, mokytojų komandos gaus informacijos apie tai,

 • kaip mokykloje vykstančias pamokas mato mokiniai ("Aš, kaip mokinys, matau tą štai taip")
 • kokios yra mokinių mokymosi prielaidos
 • kokias bendrąsias mokymosi kompetencijas yra įgiję mokiniai ("Aš tai moku").

Mokytojų komanda gali apklausti ta pačia tema ir mokytojų kolektyvą tam, kad

 • išsiaiškintų, kaip mokytojai vertina tam tikrus pamokos aspektus ir
 • galėtų mokinių požiūrį palyginti su mokytojų požiūriu.