Naudotojo vardas:
Slaptažodis:
Jūs esate čia: Pagrindinis puslapis > Mokykloms > Bendradarbiavimas ir dalyvavimas
Kokybės vertinimo instrumentai, skirti mokykloms

Bendradarbiavimas ir dalyvavimas

Kaip gerinti mokinių dalyvavimą kokybės tobulinimo veikloje ir stiprinti jų atsakomybę? Kuo pasižymi geras mokyklos ir tėvų tarpusavio bendradarbiavimas? Kaip galėtume patobulinti savo bendradarbiavimą pamokinės veiklos srityje? Ieškodamos atsakymo į šiuos ir kitus klausimus mokyklos čia ras instrumentus, padėsiančius joms įvertinti ir patobulinti mokyklos partnerių bendradarbiavimą.
 

Skirtingų interesų grupių, t.y. mokytojų, mokinių, tėvų ir t.t., apklausa suteikia svarbių įžvalgų apie tai, kaip pamokinės veiklos kokybę vertina tiesioginiai jos dalyviai ir netiesiogiai su ja susiję asmenys. Tuo pačiu ji leidžia pasinaudoti minėtų grupių patirtimi bei įspūdžiais siekiant išsaugoti esamą kokybę bei ją tobulinti ir aktyviai įtraukia jas į šį procesą.

Šie instrumentai padės mokykloms išsiaiškinti skirtingų interesų grupių požiūrius į mokyklos veiklos kokybę. Turėdamos solidų duomenų pagrindą mokyklos galės išsikelti visoms interesų grupėms bendrus tikslus bei priimti visų poreikius atitinkančius sprendimus. Esamų stiprybių puoselėjimui derėtų skirti šiame procese nė kiek ne menkesnę reikšmę, nei tobulinimo galimybių paieškai.
 


Temos ir vertinimo instrumentai

IQES online pateikia vertinimo instrumentus, specialiai parengtus šioms pagrindinėms bendradarbiavimo ir dalyvavimo temoms: