Naudotojo vardas:
Slaptažodis:
Jūs esate čia: Pagrindinis puslapis > Mokytojams > Mokinių grįžtamasis ryšys > Trumpos grįžtamojo ryšio formos
Trumpos dialoginės grįžtamojo ryšio formos

Mokinių grįžtamasis ryšys, adresuotas mokytojams ir bendraklasiams

Trumpos grįžtamojo ryšio formos – tai geriausias būdas remti efektyvų mokinių mokymąsi. Jos padeda mokiniams suvokti savo mokymąsi ir apgalvoti, kaip jų darbo būdas atsiliepia jų mokymosi rezultatams. Mokinių tarpusavio grįžtamasis ryšys lavina jų gebėjimą reflektuoti save ir padeda ugdyti svarbius metakognityvinius gebėjimus. Mokytojui teikiamas mokinių grįžtamasis ryšys suteikia pastarajam galimybę pažvelgti į mokymosi procesus iš mokinių perspektyvos.
 

«Tie mokytojai, kurie suvokia save kaip besimokančius iš savo pačių daromo poveikio, visų stipriausiai įtakoja mokinių mokymosi procesus ir mokymosi sėkmę. » Šis ko gero pats reikšmingiausias novatoriškos Hattie studijos "Visible learning" (liet. „Matomas mokymasis“) (2009) teiginys nusako pačią esmę: Jeigu mokytojai nuolatos stengiasi išsiaiškinti, kaip mokosi mokiniai jų pamokose, kas padeda ir skatina juos mokytis, jie įgyja pagrindinį raktą, atveriantį jiems galimybes teigiamai įtakoti mokymosi procesus.

Trumpos dialoginės grįžtamojo ryšio formos padeda mokytojams pažvelgti į pamokas "mokinių akimis" (Hattie) ir veiksmingai remti savireflektyvų mokinių mokymąsi. Tokios formoms priskiriami:

 1. Mokinių tarpusavio grįžtamasis ryšys porose ir grupėse
 2. Mokinių grįžtamasis ryšys, teikiamas mokytojui
 3. Mokymąsi skatinantis mokytojo grįžtamasis ryšys, teikiamas mokiniams.

Žemiau pateiktas trumpų grįžtamojo ryšio formų rinkinys suteikia mokytojams galimybę pasinaudoti plačiu metodų ir instrumentų repertuaru. Visi metodai yra daugeriopai išbandyti praktikoje. Labai svarbu, kad mokiniai matytų, jog mokytojas taiko šiuos metodus dėl to, jog iš tiesų domisi savo pamokos poveikiu.


Apžvalga: Trumpos dialoginės grįžtamojo ryšio formos

Galite pasinaudoti šiomis trumpomis mokinių grįžtamojo ryšio, adresuoto mokytojams ir savo bendraklasiams, formomis:

 • GR14 – Įsivertinimas ir mokinių tarpusavio grįžtamasis ryšys: Mano indėlis į grupės darbo sėkmę
 • GR17 – Trumpos grįžtamojo ryšio formos apie pamoką
 • GR12 – Trumpos grįžtamojo ryšio formos apie pamoką, rinkinys skirtas 10-12 klasėms
 • GR15 – Trumpos grįžtamojo ryšio formos apie klasės mikroklimatą
 • GR16 – Trumpos grįžtamojo ryšio formos apie mokymosi procesus ir mokymosi sėkmę
 • GR13 – Trumpos grįžtamojo ryšio formos apie klasės susirinkimą
 • Taikinio šablonas – Paruoštukė: Vertinimo taikinys
 • GR19 – Trumpos grįžtamojo ryšio formos apie integruotą ugdymą
 • GR18 – Trumpos grįžtamojo ryšio formos apie mokymesi bendradarbiaujant taikomą darbą grupėse
 • GR01 – Vertinimo konferencija, naudojama įvairiems mokinių grįžtamojo ryšio atvejams
 • Grįžtamojo ryšio kortelės iliustruoja naudingas grįžtamojo ryšio taisykles