Naudotojo vardas:
Slaptažodis:
Jūs esate čia: Pagrindinis puslapis > Mokytojams > Kolegialus grįžtamasis ryšys

Kolegialus grįžtamasis ryšys ir pamokų stebėjimas

Daugelis mokytojų nebegali apsieiti be apsilankymų vienas kito pamokose (pamokų stebėjimo) ir po to sekančio grįžtamojo ryšio bei aptarimo pokalbių. Kolegialus grįžtamasis ryšys suteikia mokytojui jo darbo nuopelnų pripažinimą ir informacijos, padedančios jam išsikelti tikslus savo pamokos kokybės tobulinimui.
 


Trumpame kelyje tarp klasės ir mokytojų kambario mokytojas paprastai nuolatos netenka dalies savo vertingiausio turto – savosios patirties. Sukūrus mokykloje vidinę grįžtamojo ryšio kultūrą, mokytojų kolektyve gali susiformuoti taip pat ir profesinės tarpusavio paramos kultūra, kuri kolektyvo sukauptą patirties lobyną išnaudoja visų labui.

Mokytojas gali pasikliauti tuo, kad jo kolegų, kurie gerai išmano tiek savo mokyklos, tiek savo klasės situaciją ,atsiliepimai bus jam naudingi. Kolegialūs mokymosi procesai padės jam išsiaiškinti, kokie veiksniai prisideda prie pamokos efektyvumo didinimo ir kokie padeda mokiniams mokytis. Drauge su kitais jis galės ieškoti galimybių, kaip keisti netenkinančius dalykus.
 


Kuo pasižymi geras kolegialus grįžtamasis ryšys?

Geras kolegialus grįžtamasis ryšys

  • skatina pagarbų mokytojo ir mokinių tarpusavio dialogą ir padeda kurti mokymuisi palankų mikroklimatą,
  • yra pagarbus vienas kito atžvilgiu ir skatina mokytojų tarpusavio pasitikėjimą,
  • stiprina profesinę savimonę ("mokytojai kaip mokymosi ekspertai"),
  • didžiausios sėkmės gali tikėtis tuomet, kai į jį žiūrima kai į bendrą mokymosi projektą,
  • padeda gauti įžvalgas ir padaryti išvadas, kuriomis remiantis planuojami asmeninės veiklos pokyčiai.
     

Kolegialaus grįžtamojo ryšio instrumentai

IQES online remia laipsnišką kolegialaus grįžtamojo ryšio ir pamokų stebėjimo diegimą. Čia pateikiami instrumentai, kuriuos galima taikyti priklausomai nuo mokyklos vystymesi pasiektos pažangos ir mokykloje įsitvirtinusios pasitikėjimo kultūros.

1-a pakopa Jūs dar tik pradedate diegti kolegialų grįžtamąjį ryšį, norite sustiprinti savitarpio pasitikėjimą ir žengti pirmuosius žingsnius atvirų klasių linkme.
 
Veikimo būdas Rekomenduojame Jums visų pirma susitarti tarpusavyje dėl kolegialaus grįžtamojo ryšio tikslų, taisyklių ir eigos (žr. kolegialaus grįžtamojo ryšio žingsnius). Pasirūpinkite, kad kolegialus grįžtamasis ryšys būtų diegiamas rūpestingai ir suteikite kolektyvui mokymosi galimybes (pvz. grįžtamojo ryšio pratybas mokyklos organizuojamame kvalifikacijos tobulinimo renginyje).
 
Tema Mokytojas, kurio pamoka bus stebima, pasirenka stebėjimo temą ir susitaria su jo pamoką stebėsiančiais mokytojais, apie ką jis norėtų gauti grįžtamąjį ryšį.
 
Stebėjimo
užduotis
Stebėjimo užduotis gali būti atvira: «Atkreipk dėmesį į tai, kas tau kris į akis ir informuok mane apie tai" arba konkreti. Pradžioje pravartu pateikti užduotis, raginančias atkreipti dėmesį į mokinių elgseną pvz.: "Kaip mokiniai bendradarbiauja tarpusavyje?" arba: "Stebėk galutiniuose suoluose sėdinčius mokinius. Kartais iš ten kyla trukdžiai.»
 
IQES instrumentai
Grįžtamojo ryšio forma Šiame etape stenkitės grįžtamajame ryšyje susikoncentruoti į teigiamus dalykus. Ypatingą reikšmę teikite atsiliepimams apie stiprybes ir teigiamybes.
 
2-a pakopa Jūs, kaip komanda, jau esate sukaupę kolegialaus grįžtamojo ryšio taikymo patirties ir sukūrę gerą pamatą savitarpio pasitikėjimui.
 
Veikimo būdas Rekomenduojamas tolesnis žingsnis: Mokyklos organizuojamame kvalifikacijos tobulinimo renginyje panagrinėkite kriterijus, kurie apsprendžia geros pamokos kokybę (remdamiesi asmenine mokytojų patirtimi, moksliniais pamokų tyrimais). Susitarkite mokytojų kolektyve, kokioje pamokos kokybės srityje mokykla ateinančių 1-3 metų laikotarpyje ketina siekti konkrečių teigiamų poslinkių (pvz. klasės valdyme arba mokinių aktyvinime).
 
Tema Stebėjimo temą apsprendžia mokyklos pasirinkta pamokos kokybės sritis (pvz. mokinių aktyvinimas).
 
Stebėjimo
užduotis
Pamoka stebima, vadovaujantis sutartais kriterijais ir indikatoriais.
Pamoką stebintys mokytojai naudojasi pamokų stebėjimo protokolu, kuriame pateikti kriterijai ir indikatoriai.
Mokytojas, kurio pamoka bus stebima, susitaria su jo pamoką stebėsiančiais mokytojais, kokia bus tiksli jų stebėjimo užduotis, pvz.: «Kaip mokiniai vykdo mano darbo nurodymus? Ar aiškiai pateikiu jiems darbo nurodymus?» arba: «Kokią paramą mano pamoka teikia savarankiškam mokinių mokymuisi?»
 
IQES instrumentai

Grįžtamojo ryšio forma

 

 

 

 

Pasinaudodami savo pastabomis (pvz. pamokos stebėjimo protokolo duomenimis), pateikite kiek galima konkretesnį grįžtamąjį ryšį apie pamokos dalyvių veiksmus ir elgseną.


Kolegialaus grįžtamojo ryšio diegimas

Kolegialaus grįžtamojo ryšio organizavimas

Moderavimo portfelis

Vertinimo atlikimas

Kas yra ugdymo komandos

Bendradarbiavimas ugdymo komandose