Naudotojo vardas:
Slaptažodis:
Jūs esate čia: Pagrindinis puslapis > Mokytojams > Kam reikalingas grįžtamasis ryšys?

Kam reikalingas grįžtamasis ryšys?

Teikti mokiniams grįžtamąjį ryšį yra viena iš svarbių mokytojo užduočių. Tačiau gauti grįžtamąjį ryšį iš mokinių ir pasinaudoti jų patyrimu bei jų, kaip savo srities ekspertų, žiniomis – tai vis dar nepakankamai dažnai taikoma praktika. Tas pat pasakytina ir apie kolegų grįžtamąjį ryšį. Čia slypi neįkainojamas potencialas, kurio reikšmę ir vertę supranta vis daugiau ir daugiau mokytojų.
 

Asmeninė refleksija – tai vienas svarbiausių mokymusi paremtos ir sveikatą tausojančios profesinės praktikos išteklių. Laipsniškas grįžtamojo ryšio kultūros kūrimas mokykloje labai prisideda prie sveikatingumo gerinimo ir profesionalizacijos.

Kompetentingi, motyvuoti ir sveiki mokytojai – tai svarbiausias kiekvienos mokyklos išteklius. Geros mokyklos "gyvena" iš to, kad kiekvienas mokytojas nepaliaujamai tobulinasi tiek profesine, tiek asmenine prasme. Jeigu mokytojai reguliariai reflektuoja savo darbą, prašo grįžtamojo ryšio ir, susibūrę į komandas, įsitraukia į pamokos tobulinimą, jie įneša nepamainomą indėlį į mokyklos kokybę ir į savojo darbo kokybę.
 


Keturios priežastys, kodėl grįžtamasis ryšys yra reikalingas

Yra daug priežasčių, kodėl grįžtamąjį ryšį reikėtų puoselėti kaip kasdienę darbo praktiką ir laipsniškai kurti mokykloje grįžtamojo ryšio kultūrą:


Grįžtamasis ryšys kaip profesinio mokymosi priemonė

Savirefleksija padeda daugiau sužinoti apie savo veiksmus, subjektyvias teorijas ir įsitikinimus. Be to ji padeda susidoroti su profesiniais nusivylimais ir nesėkmėmis, suprasti patirtį ir kaupti praktines žinias. Mokytojai, kurie reguliariai prašo grįžtamojo ryšio (pvz. iš mokinių ir iš kolegų) pasinaudoja jų atsiliepimais tam, kad gautų tikrovę atitinkančios informacijos apie save ir savo aplinką. Tai suteikia jiems stiprybės, kadangi tokiu būdu jie

 • sulaukia patvirtinimo ir pripažinimo,
 • patobulina savo pamokinės veiklos kompetenciją, taigi ir savąjį profesionalumą,
 • daugiau sužino apie konkrečių mokymo ir mokymosi būdų poveikį,
 • sužino, koks jų elgesys, kitų požiūriu, padeda mokiniams mokytis
 • gauna informacijos apie tai, ką savo pamokinėje veikloje reikėtų tobulinti ir optimizuoti.
   

Grįžtamasis ryšys skatina realistinį požiūrį į savo profesiją

Profesionalios ir sveikatą tausojančios profesinės praktikos prielaida – tai sąmoningas visų mokyklos veikloje dalyvaujančių asmenų požiūris į

 • savo darbo tikslus bei vertybes,
 • jiems patikėtą užduotį,
 • jiems keliamus lūkesčius ir
 • savo veiklos poveikį.
   

Todėl reikėtų reguliariai reflektuoti, ar buvo pasiekti iškelti tikslai, ar atlikta patikėta užduotis ir ar patenkinti lūkesčiai. Tą darant būtina atsižvelgti taip pat ir į mokinių, tėvų arba kitų mokyklos partnerių nuomones. Tokiu būdu mokytojai ir mokyklos vadovybė gauna

 • atsiliepimus apie savo darbą,
 • savo stiprybių ir darbo rezultatų pripažinimą,
 • informacijos apie tai, ką galima tobulinti,
 • nuorodas į pasikeitimus užduočių srityse.
   

Grįžtamasis ryšys prisideda prie sveikatingumo gerinimo

Tyrimas1, kuriame buvo analizuojama, kokį poveikį grįžtamasis ryšys daro pavieniams mokytojams, parodė, kokią didelę reikšmę mokytojų sveikatingumui turi grįžtamojo ryšio kultūros atsiradimas mokyklose. Tyrime dalyvavusieji mokytojai, kurie savo profesinėje praktikoje reguliariai teikė ir gavo grįžtamąjį ryšį, išskyrė šiuos grįžtamojo ryšio jiems asmeniškai teikiamos naudos aspektus:

 • jausmą, jog tu kaip mokytojas, esi palaikomas kitų – didesnį saugumą,
 • įžvalgą, jog savo silpnybių ir stiprybių nevalia suabsoliutinti,
 • darbinės partnerystės stiprinimą,
 • refleksyvios profesinės praktikos vystymą – refleksijos gebėjimų tobulinimą,
 • tiriamą žvilgsnį į savo pamoką,
 • atvirumo ir jautrumo ugdymą,
 • įgalinimą keisti profesinę praktiką,
 • sveikatą ir pasitenkinimą darbu: pojūtį, jog esi remiamas kitų ,
 • streso veiksnių mažinimą,
 • savaveiksmiškumo pojūtį,
 • pripažinimą ir patvirtinimą.
   

Grįžtamasis ryšys pagerina mokyklos mikroklimatą

Toje pačioje studijoje1 aprašomas ir teigiamas grįžtamojo ryšio poveikis mokyklos lygmenyje:

 • pagerėja mokyklos mikroklimatas ir mokyklos kultūra,
 • kilus konfliktams pagrindinis dėmesys sutelkiamas į sprendimų paiešką,
 • prasiplečia mokytojų vaidmenys kolektyve,
 • mokykloje remiamas kokybės tobulinimas ir su tuo susiję procesai.
   

1 Studija: Esther Enns/Roland Rüegg/Birgit Schindler/Peter Strahm: Lehren und Lernen im Tandem. Porträt eines partnerschaftlichen Fortbildungssystems. Zentralstelle für Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung Kanton Bern (liet. Mokymo ir mokymosi tandemas. Partneryste paremto kvalifikacijos tobulinimo paveikslas) (Bern 2002).